counter create hit
SAMTEK Mühendislik » sektor
jump to navigation

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası 16/08/2014

KALORİFER KAZANI DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İLKADIM KALKANCA MAHALLESİ MALİYE LOJMANLARI

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

SAMSUN MERKEZ ANADOLU LİSESİ

SAMSUN ANADOLU LİSESİ

Gazi Belediyesi Yemekhane 03/08/2008

dsc07465.jpg dsc07463.jpg dsc07462.jpg dsc07461.jpg dsc07460.jpg dsc07459.jpg

Soğutma 02/02/2008

         Birincil ilkemiz bize güvenen müşterilerimize daha teknolojik, daha uzun ömürlü, daha az enerji tüketen, çevreye duyarlı ekonomik ürünler sunmaktır. الكازينو في السعوديه
         Bir başka hefimizde faaliyet alanımızı daha geniş tutarak müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. قوانين لعبة الدومينو
         Bu konsepte uygun olarak Samtek Mühendislik uzman mühendis ve teknisyenlerden oluşan kadrosuyla Samsun, Amasya ve çevresinde ; Soğutucu cihazlar, modüler ve endüstriyel Soğuk depo kabinleri, kapıları, rafları ve pvc şerit perdelerinin satış, montaj ve taahhütünü gerçekleştirmektedir.Soğutmayla ilgili özel proseslerde ortaya koyduğu yaklaşımlar ve mühendislik çözümleriyle sorunsuz ve kalıcı sistemler oluşturmaktadır. اين يلعب رونالدو الان

Soğutucu Cihazlar

Monoblok tip soğutma grubu
Split tip soğutma grubu
Endüstriyel tip soğutma grubu
Chiller ünitesi

monoblok1.jpgsplit1.jpgendustriyel.jpgchiller.jpgmoduler-oda.gif (more…)

Merkezi Sistem Doğalgaz Dönüşümü

dsc07408.jpg
Merkezi Isıtma Sistemi Avantajları
*İlk yatırım maliyeti bireysel sisteme göre daha düşüktür.
*İşletme giderleri bireysel sisteme göre daha düşüktür.
*Ekonomik ömrü daha fazladır.

Merkezi sistemde konforlu sıcak su temin edilirken, kombide alınan sıcak su miktarı sınırlı olup, birden fazla yerde kullanıldığında su sıcaklığı düşmektedir.Bireysel sistemde ancak boyler kullanımında yüksek sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.
*Kombilerde verim daha düşük emisyon değeri ise yüksektir. Merkezi sistemde ise verim fazladır.
*Merkezi sistemde tadilatlar sadece kazan dairesinde olup, bireysel sistemde ise daire içinde tadilatlar yapıldığından ek masraflar getirecektir.
*Bireysel sistemde herkes kendi kullandığı gaz parasını ödediği için binada para toplama problemi de ortadan kalkmaktadır.

Kazan Dönüşümü

Mevcut sıvı ve katı yakıtlı kazanların doğal gaz yakar hale dönüştürülmesi veya yeni bir doğal gaz kazanı ile değiştirilmesi mevcut kazanın yaşına, sağlamlığına, boyut ve tipine bağlıdır. Kazanların doğal gaza dönüşümü maliyet olarak yeni bir kazan bedelinin %30’u kadardır. Mevcut kazanların doğal gaz dönüşümü yakıt sarfiyatı ve tekrar arızalanma riski bulunduğundan tercih edilen bir yol değildir.Kazanlar çelik ve döküm kazan olarak ikiye ayrılır. Doğal gaz kullanılan kazanların ömrü hayli uzundur.Merkezi kazan sistemi ferdi ısıtma  sistemine göre daha avantajlıdır. İlk yatırım ve işletme maliyeti, kullanım konforu gibi önemli avantajları nedeniyle firma olarak müşterilerimizi ferdi ısıtma sistemi yerine merkezi kazan sistemine yönlendirmekteyiz.İşin başlangıç aşamasında teknik yönden yeterli ve Doğal gaz yetkili firmaların devreye girmesi gerekmektedir.Merkezi tesisatın projelendirilmesinde firmamız mühendisleri ve bayisi olduğumuz kazan firmalarının teknik elemanları işbirliği yaparlar.Bu birliktelikle ön etüt ve hesaplamalar yapılarak sistem kurulur.Merkezi sistemi mevcut yerlerde ise dönüşüm yapılırken bina ve konut içerisinde mümkün olduğu kadar az tadilatla değişim yapılır.Referanslarımızı buradan görebilirsiniz.

Kızılay Şube Binası Kazan Dairesi 02/01/2008

dsc07452.jpg dsc07437.jpg dsc07436.jpg dsc07435.jpg dsc07430.jpg dsc07429.jpg dsc07433.jpg dsc07434.jpg

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetiştirme Yurtları

dsc07424.jpg dsc07423.jpg dsc07419.jpg dsc07417.jpg dsc07416.jpg dsc07415.jpg dsc07412.jpg dsc07410.jpg dsc07409.jpg dsc07407.jpg dsc07408.jpg dsc07406.jpg dsc07405.jpg dsc07414.jpg dsc07418.jpg

Gazi Sosyal Tesisleri

sosyal-tesisler-dyth-hat.jpg dsc07365.jpg sosyal-tesisler-kazan2.jpg sosyal-tesisler-kollektor.jpg sosyal-tesisler-kazan1.jpg sosyal-tesisler-brulor2.jpg sosyal-tesisler-brulor1.jpg

Havalandırma Tesisatı

1 – UYGULAMA ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

1.1 – Kullanılacak malzeme, alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır.

1.2 – Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak, bu meyanda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir.

1.3 – Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak kullanılacaktır. parçalanmasına mani olmak üzere, böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plÜ¢stik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi

1.4 – Motorlar, pislik ayırıcılar, filtreler, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir, bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.

1.5 – Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır.

1.6 – Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.

1.7 – Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilÜ¢törler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir.

2 – HAVA KANALLARI :

UYGULAMA ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Dikdörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş, saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imÜ¢l edileceklerdir.

Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır.

– Kanallar ve askıları düzgün, muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.

2 – KANALLAR :

2.1 – Kanal güzergÜ¢hları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir.

2.2 – Kanalların etrafında, mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için gerekli açıklık bırakılacaktır.

2.3 – Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır.

2.4 – Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm.’den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. 60 cm.’den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı %10’dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir.

2.5 – Her bir vantilÜ¢törün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı prina deneme nipelleri konacaktır. (ܖlçme yapılabilmesi için).

2.6 – Kavisli dirseklerde, eksen yayı yarı çapı kanal genişliğinin %150’sinden az ise veya projede belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır.

2.7 – Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilÜ¢ve çemberler veya tespit parçalan kullanılacaktır.

2.8 – Kanalların, boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa, çubuğun etrafına kapatma plÜ¢kası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. (8.2.4 gözönünde tutulmak şartıyla.)

2.9. – Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır.

3 – KANALLARLA İLGİLİ DİܐER HUSUSLAR :

3.1 – Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Hava hızları aksi projede belirtilmediği veya İdarenin yazılı muvafakatı olmadığı hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn.’yi ana emiş kanallarında 6,5 m/sn.’yi geçmeyecektir.

3.2 – Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği milletlerarası bir standarda uygun olacaktır.

3.3 -Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları, birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır.

3.4 – 50 cm.’den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır.

3.5 – Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar, ana kanal eksenine nazaran en çok 45° açı yaparak ayrılacaklardır.

3.6 – ܜfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilÜ¢törlerle bağlantısı; bütün genişliği 15 cm. olan en iyi cins, ağır, kauçuk emdirilmiş (emprenye etmek) branda bezi ile yapılacaktır. Bu ağır brandanın kanallara bağlantısı genleşme parçaları yardımı ile yapılacaktır. (Tip detaya uygun olarak.)

4 – KANAL ASKILARI :

4.1 – Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. den fazla aralıklı yapılmayacak, ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır. İki tip askı kullanılacaktır.

4.1.1 – U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar (büyük ebadı 50 cm.’den az olan kanallarda),

4.1.2 – İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı, (büyük ebadı 50 cm. ve daha büyük kanallarda), kullanılacaktır.

5 – HAVA DAMPERLERİ :

5.1 – Hava damperleri ve kolon klapeleri, projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.

5.2 – Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten, kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. Saç kalınlıkları 0,8 mm. den az olmayacak 25×25 köşebentle takviye edilmiş olacak, takviye yanlarında 30 cm.’den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. Takviyeler demperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak, damperin bir ölçüsü 100 cm.’den fazla olmayacaktır. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır.

5.3 – Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır.

6 – HAVA MENFEZLERİ :

UYGULAMA ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

6.1.1 – Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır.

6.1.2 – ܜfleme hızları döşemeden 180 cm. yüksekte 0.25 m/sn.’den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. ܜfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon (katmanlaşma, tabakalaşma) hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir.

6.1.3 – ܜfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır.

6.2 – ANEMOSTATLAR :

6.2.1 – Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Hava yayması döşemeden 180 cm. yüksekte şikÜ¢yeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses tevlit etmeyecektir. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. Projede veya İdarenin isteğiyle damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Buna ilÜ¢veten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler)’de monte edilecektir. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir.

6.2.2 – Anemostatların dış kısmı iç (şase, damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11°C daha soğuk veya 33°C daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikÜ¢yet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.

6.3 – DELİKLİ TAVAN DİFܜZܖRLERİ :

6.3.1 – Devamlı delikli tavan difüzörleri, beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek, tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir.

6.3.2 – Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar hava hızı yardımıyla oda havasından %20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır.

6.3.3 – Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici, yansıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır.

6.3.4 – Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden, ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır.

6.4 – MENFEZLER (ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ) :

6.4.1 – Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak, yüze gelen kanatlar yatay, geridekilere düşey olarak monte edileceklerdir.

6.4.2 – Bu tip menfezler düşey olarak monte edileceklerdir.

6.5 – MENFEZLER (ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERSİZ) :

6.5.1 – Bu çeşit menfezler 12.4’ün aynı olacak yalnız dampersiz imÜ¢l edilmiş olacaklardır.

6.6 – MENFEZLER (ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ) :

6.6.1 – Bu tip menfezler emiş menfezi olarak kullanılacak, tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak, kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek, 12.4.2’de belirtilen bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır.

6.7 – MENFEZLER (TEK SIRA KANATLI DAMPERSİZ) :

6.7.1 – Bu tip menfezler 12.6.1 gibi olacak, yalnız menfez damperi bulunmayacaktır.

6.8 -TEMİZ HAVA EMİܞ MENFEZLERİ :

6.8.1 – Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak, fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır.

7 – ABSOLܜ FİLTRELER :

7.1 – Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır.

7.2 – Korozyona dayanıklı olarak imÜ¢l edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imÜ¢l edilmiş olacaktır.

eski yazılar »